TopsportTopics logo Alles over sport logo

Topsport Topics

Topsport Topics maakt nieuwe wetenschappelijke informatie zo snel mogelijk beschikbaar voor de sportpraktijk en voorziet vragen uit de nationale topsportprogramma’s van wetenschappelijk gefundeerde antwoorden. Hiermee ondersteunt ze coaches en staf in het maken van weloverwogen beslissingen over de sportprogramma’s van hun atleten.

Zo draagt Topsport Topics bij aan het realiseren van de Nederlandse ambitie om bij de tien beste sportlanden van de wereld te horen.

Om wetenschappelijke informatie snel beschikbaar te maken voor het sportkader screent Topsport Topics maandelijks 120 internationale sportwetenschappelijke bladen. Goed uitgevoerd onderzoek dat relevant is voor de sportpraktijk wordt samengevat in een kort en helder Nederlandstalig artikel. Deze artikelen zijn te vinden op onze website en worden gedeeld op onze social media kanalen. Ook schrijft Topsport Topics factsheets. Deze geven de laatste stand van zaken weer van het bestaande onderzoek naar sportgerelateerde onderwerpen.

De personen uit de nationale topsport die Topsport Topics vragen kunnen stellen over hun sportprogramma’s zijn door NOC*NSF aangewezen. Dit zijn onder andere bondscoaches, technisch directeuren en embedded scientists. Topsport Topics zal de vragen in de meeste gevallen binnen twee weken beantwoorden, en sneller indien gewenst. Vragen worden beantwoord door wetenschappelijke literatuur en een netwerk van wetenschappelijke specialisten te raadplegen. De gestelde vragen en bijbehorende antwoorden worden op de website geplaatst, maar zijn alleen toegankelijk voor dezelfde selecte groep professionals in de Nederlandse topsport die ook vragen mogen stellen.
Topsport Topics is een initiatief van vier partijen: NOC*NSF, Kenniscentrum Sport & Bewegen, de Vrije Universiteit (Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen) te Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen (Centrum voor Bewegingswetenschappen).

Topsport Topics
Topsport Topics

Artikelen van Topsport Topics


1275
Topsporttopics.nl