TopsportTopics logo Alles over sport logo

Over ons

Topsport Topics maakt nieuwe wetenschappelijke informatie zo snel mogelijk beschikbaar voor de sportpraktijk en voorziet vragen uit de nationale topsportprogramma’s van wetenschappelijk gefundeerde antwoorden. Hiermee ondersteunt ze coaches en staf in het maken van weloverwogen beslissingen over de sportprogramma’s van hun atleten. Zo draagt Topsport Topics bij aan het realiseren van de Nederlandse ambitie om bij de tien beste sportlanden van de wereld te horen.

Om wetenschappelijke informatie snel beschikbaar te maken voor het sportkader screent Topsport Topics maandelijks 120 internationale sportwetenschappelijke bladen. Goed uitgevoerd onderzoek dat relevant is voor de sportpraktijk wordt samengevat in een kort en helder Nederlandstalig artikel. Deze artikelen zijn te vinden op onze website en worden gedeeld op onze social media kanalen. Ook schrijft Topsport Topics factsheets. Deze geven de laatste stand van zaken weer van het bestaande onderzoek naar sportgerelateerde onderwerpen.

De personen uit de nationale topsport die Topsport Topics vragen kunnen stellen over hun sportprogramma’s zijn door NOC*NSF aangewezen. Dit zijn onder andere bondscoaches, technisch directeuren en embedded scientists. Topsport Topics zal de vragen in de meeste gevallen binnen twee weken beantwoorden, en sneller indien gewenst. Vragen worden beantwoord door wetenschappelijke literatuur en een netwerk van wetenschappelijke specialisten te raadplegen. De gestelde vragen en bijbehorende antwoorden worden op de website geplaatst, maar zijn alleen toegankelijk voor dezelfde selecte groep professionals in de Nederlandse topsport die ook vragen mogen stellen.

Topsport Topics wordt door de minister van VWS, naast NOC*NSF, gezien als eerste aanspreekpunt voor kennis over topsport. Topsport Topics is een initiatief dat in 2011 is opgezet door de Vrije Universiteit (Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen), de Rijksuniversiteit Groningen (Centrum voor Bewegingswetenschappen), InnosportNL en NOC*NSF. Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft in september 2014 de plek van InnosportNL overgenomen.

tEAM TOPSPORT TOPICs


 • Inge van Schouwenburg

  Inge behaalde haar master in de Bewegingswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen en is gepromoveerd aan dezelfde universiteit. Sinds 2016 maakt zij deel uit van Topsport Topics, met het Universitair Medisch Centrum Groningen als standplaats. Inge is het eerste aanspreekpunt voor teamsporten en prestatiegedrag.

 • Ellen Maas

  Ellen haalde haar master in de Bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ze promoveerde aan de KU Leuven met een proefschrift over de biomechanica van het hardlopen. Sinds 2018 werkt Ellen voor Topsport Topics met de VU als uitvalsbasis. Hier beantwoordt zij met name vragen op het gebied van biomechanica en krachttraining.

 • Nikki Kolman

  Nikki behaalde haar master Sport Science (cum laude) aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 2018 is Nikki onderdeel van Topsport Topics. Hier is ze het eerste aanspreekpunt voor vragen op het gebied van talent. Naast haar werkzaamheden bij Topsport Topics doet Nikki een promotieonderzoek naar talentherkenning en -ontwikkeling in het tennis.

 • Willem-Paul Wiertz

  Willem-Paul behaalde zijn master Bewegingswetenschappen aan de Universiteit Maastricht, en heeft daarnaast tien jaar praktijkervaring opgedaan als Sportfysiotherapeut. Sinds 2020 werkt hij voor team Topsport Topics, waar hij zich vooral bezighoudt met onderwerpen gerelateerd aan voeding en (inspannings)fysiologie. Tevens is hij het eerste aanspreekpunt voor Paralympische Sporten.

Veelgestelde Vragen


Topsport Topics maakt nieuwe wetenschappelijke informatie zo snel mogelijk beschikbaar voor de sportpraktijk en voorziet vragen uit de nationale topsportprogramma’s van wetenschappelijk gefundeerde antwoorden. Hiermee ondersteunt ze coaches en staf in het maken van weloverwogen beslissingen over de sportprogramma’s van hun atleten. Zo draagt Topsport Topics bij aan het realiseren van de Nederlandse ambitie om bij de tien beste sportlanden van de wereld te horen.
Alle teamleden van Topsport Topics hebben een universitaire opleiding bewegingswetenschappen afgerond en hebben ruime ervaring in het uitvoeren, beoordelen en vertalen van wetenschappelijk onderzoek.

Om wetenschappelijke informatie snel beschikbaar te maken voor het sportkader screent Topsport Topics maandelijks 120 internationale sportwetenschappelijke bladen. Goed uitgevoerd onderzoek dat relevant is voor de sportpraktijk wordt samengevat in een kort en helder Nederlandstalig artikel. Deze artikelen zijn te vinden op onze website en worden gedeeld op onze social media kanalen. Ook schrijft Topsport Topics factsheets. Deze geven de laatste stand van zaken weer van het bestaande onderzoek naar sportgerelateerde onderwerpen.

Dit is toegestaan mits er een duidelijke bronvermelding geplaatst wordt.

Topsport Topics beantwoordt vragen voor professionals vanuit de nationale topsport. Deze vragen kunnen over alles gaan wat direct of indirect met prestatieverbetering te maken heeft. Denk hierbij aan voeding, trainingsleer, talentherkenning, prestatiegedrag, voorbereiding op prestaties in bepaalde weersomstandigheden etc. Wie deze vragen mogen stellen, wordt bepaald door NOC*NSF. Hiertoe behoren onder andere bondscoaches, technisch directeuren en embedded scientists. Weet je niet zeker of jij ons ook een vraag mag stellen, neem dan contact op met Topsport Topics.

Het Topsport Topics team is op verschillende manieren te bereiken. Wil je een vraag stellen dan kun je dit doen door op de ‘stel een vraag’-button te klikken en het contactformulier in te vullen. Indien je eerder al contact hebt gehad met één van de leden van het team dan kun je dit teamlid ook persoonlijk mailen of bellen. Wanneer een vraag bij ons binnenkomt nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op voor verdere afbakening van de vraag. Zo kunnen we gericht voor je aan de slag!

Nadat de vraag in overleg met de vraagsteller duidelijk geformuleerd is, raadpleegt Topsport Topics de wetenschappelijke literatuur voor het beantwoorden van de vraag. Indien er geen of weinig studies gepubliceerd zijn over een bepaald onderwerp wordt een netwerk van (sport)wetenschappelijke specialisten geraadpleegd. Antwoorden op de vragen worden uiteraard gedeeld met degene die de vraag gesteld heeft en worden daarnaast op het beschermde gedeelte van de website geplaatst. Dit deel van de website is alleen toegankelijk voor dezelfde selecte groep professionals in de Nederlandse topsport die ook vragen mogen stellen.

Topsport Topics zal de vragen in de meeste gevallen binnen twee weken beantwoorden, en sneller indien gewenst.

De gestelde vragen en bijbehorende antwoorden worden op het beschermde gedeelte van de website geplaatst. Dit deel van de website is alleen toegankelijk voor dezelfde selecte groep professionals in de Nederlandse topsport die ook vragen mogen stellen.

Het doel van Topsport Topics is om de Nederlandse topsport naar een hoger plan te trekken. Er is het team alles aan gelegen kennis binnen de landsgrenzen te houden. De gestelde vragen en bijbehorende antwoorden worden dan ook op een beschermd gedeelte van de website geplaatst. Dit deel van de website is alleen toegankelijk voor dezelfde selecte groep professionals in de Nederlandse topsport die ook vragen mogen stellen. Het gaat hier om circa 350 personen. Door de vragen en antwoorden op het beschermde gedeelte van de website te publiceren kunnen coaches en staf van de Nederlandse equipe wel van elkaar leren, maar wordt de vertrouwelijke informatie niet toegankelijk voor de buitenwereld.

Om je vraag zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden heeft het team van Topsport Topics het liefst persoonlijk contact met je. Zo kan de vraag duidelijk geformuleerd en afgebakend worden, zodat wij gericht op zoek kunnen naar een antwoord. Uiteraard worden de vragen zeer vertrouwelijk behandeld. Vragen en antwoorden worden alleen gedeeld op het beschermde gedeelte van de website. Hiertoe hebben circa 350 personen toegang die werken in de nationale topsport.
Indien je buiten het team van Topsport Topics anoniem wilt blijven, dan zal je naam niet geplaatst worden bij de vraag en het antwoord op het beschermde deel van de site.

Nee, dit kan niet. Topsport Topics denkt dat de topsport gebaat zou zijn bij kruisbestuiving tussen verschillende sporten. Het antwoord op je vraag zou ook anderen in de topsport verder kunnen helpen. Daarom plaatsen we alle vragen en antwoorden altijd op het beschermde gedeelte van de website. Uiteraard zal het Topsport Topics team met je overleggen om de vraag zo goed mogelijk te formuleren. Als beide partijen de vraag hebben goedgekeurd, zal deze vraag en het antwoord op het beschermde deel van de site geplaatst worden. Uiteraard kun je er wel voor kiezen dat je naam niet wordt vermeld.

Voor degenen die door Topsport Topics en NOC*NSF zijn aangewezen om vragen te mogen stellen aan Topsport Topics is het laten beantwoorden van deze vraag gratis.

Dit is niet mogelijk. Het Topsport Topics team kan je ondersteunen aan de hand van bestaand onderzoek en de resultaten die uit deze onderzoeken komen. Praktisch onderzoek wordt niet door het team uitgevoerd. Mocht je echter een vraag hebben waarvoor het uitvoeren van onderzoek noodzakelijk is, kan het team je wel in contact brengen met partijen die je hierin mogelijk kunnen faciliteren.