TopsportTopics logo Alles over sport logo

Herhaalde visuele feedback boost de prestaties bij krachttraining

Regelmatige feedback tijdens krachttraining kan bijdragen aan betere prestaties en trainingsaanpassingen. Visuele of mondelinge informatie over bijvoorbeeld de gemiddelde bewegingssnelheid, of activiteit van spieren – kan de kwaliteit van krachttraining verbeteren. Denk aan toename in kracht, snelheid, vermogen, trainingsvolume en aantal herhalingen. Ook kan het leiden tot aanpassingen op de lange termijn, zoals snellere sprints. Dat blijkt uit een overzichtsstudie die krachttraining met feedback vergeleek met situaties zonder feedback.

Hoewel eerdere studies ook al een positief effect lieten zien van feedback, ontbrak het nog aan een compleet overzicht – en aan richtlijnen voor het toepassen van feedback tijdens krachttraining. Zo was tot nu toe onduidelijk of feedback het meest gunstig was bij lichte of zware belasting. Maar ook welke informatie de grootste invloed had (gemiddelde versus pieksnelheid), wat de optimale frequentie van feedback was, en of verschillende oefeningen (bijvoorbeeld bovenlichaam versus onderlichaam) meer profiteerden van het gebruik ervan.

Een groep internationale onderzoekers analyseerde daarom gezamenlijk alle studies naar visuele of mondelinge feedback tijdens krachttraining opnieuw, in een poging hier meer duidelijkheid over te krijgen.

Wat is al bekend?

  • Feedback tijdens training kan sportprestaties verbeteren.

Wat is nieuw?

  • Regelmatige feedback tijdens krachttraining kan bijdragen aan betere prestaties en trainingsaanpassingen.
    Informatie na elke herhaling blijkt het meest effectief.
  • Visuele feedback heeft de voorkeur boven mondelinge feedback.

Kracht, herhalingen en snelheid

Uit de studie, gepubliceerd in Sports Medicine, bleek dat sporters meer kracht leverden, meer herhalingen deden en bewegingen op een hogere snelheid uitvoerden – als zij informatie kregen over hun prestaties. Bijvoorbeeld over de gemiddelde snelheid van een beweging. Dit gold voor verschillende oefeningen, zoals de squat en bench press. Hierbij viel op dat wanneer sporters geen feedback meer kregen, zij onmiddellijk terugkeerden naar het niveau van vóór de feedback.

Waaróm feedback de kwaliteit van krachttraining verhoogde, verklaarden de onderzoekers als volgt: feedback kan sporters helpen om gemotiveerder en competitiever te zijn. Daardoor nemen hun kracht en snelheid toe en kunnen ze meer herhalingen doen voordat ze moe worden. Met feedback vinden ze een training minder zwaar, wat kan bijdragen aan hun verbeterde prestaties.

Trainingsaanpassingen

Dat sporters meer kwaliteit leverden tijdens krachttraining bleek ook uit trainingsaanpassingen na een aantal weken. Zo verbeterde de sprintprestatie na een trainingsperiode van vier tot zes weken waarin sporters regelmatig feedback kregen, vergeleken met sporters die geen feedback kregen. Ook waren er aanwijzingen dat kracht en sprongprestaties verbeterden wanneer sporters informatie kregen over bijvoorbeeld het gemiddelde geleverde vermogen na elke herhaling.

Regelmatig feedback

Feedback bleek het meest effectief wanneer het vaak werd gegeven. Bijvoorbeeld na elke herhaling. Hierbij maakte het niet uit of er met een hoge of lage belasting werd getraind, oefeningen voor het onder- of bovenlichaam werden uitgevoerd, gemiddelde of pieksnelheid werd gebruikt, en of er enkele of meerdere sets werden gedaan.

Zowel visuele als mondelinge feedback werkten beter dan geen feedback. Visuele feedback – bijvoorbeeld in de vorm van data op een laptopscherm – had hierbij een grotere invloed op de kwaliteit van krachttraining dan mondelinge feedback. Of sporters langdurig profijt hebben van visuele feedback, of dat het effect uitdooft na een aantal maanden is niet bekend.

Extra stimulans

Omdat er geen studies waren die nadelige effecten lieten zien van feedback, lijkt het nuttig voor coaches om consistent visuele feedback te geven aan sporters tijdens krachttraining. Hiervoor zijn trainingstools zoals GymAware geschikt. Het is niet nodig om sporters naast feedback extra aan te moedigen. Dit zorgt er namelijk niet voor dat sporters nog beter gaan presteren.

Bron

  1. Weakley J, Cowley N, Schoenfeld BJ, et al. The Effect of Feedback on Resistance Training Performance and Adaptations: A Systematic Review and Meta-analysis [published online ahead of print, 2023 Jul 6]. Sports Med. 2023;10.1007/s40279-023-01877-2.
Topsport Topics
Krachttraining
public, professional
samenvatting