TopsportTopics logo Alles over sport logo

Topsporters ervaren psychologische problemen

Sporters die op topniveau presteren, ervaren vaker psychologische problemen dan hun recreatieve collega’s. Angstgevoelens en agressief gedrag komen bij topsporters vaker voor, net als een negatief zelfbeeld en stress. Zo blijkt uit een uitgebreide overzichtsstudie uitgevoerd door een groep Australische psychologen.

“Is het niet verstandiger nog een kilo of twee aan gewicht te verliezen?” “Ben je wel klaar voor de wedstrijd van je leven?” Topsporters krijgen nogal eens te maken met dit soort vragen. Deze vragen kunnen een behoorlijke impact hebben op de mentale weerbaarheid van topsporters en doen een beroep op hun zelfverzekerdheid. Het is goed mogelijk dat de mentale druk op een gegeven moment zo hoog wordt dat topsporters hun gedrag veranderen of uiteindelijk zelfs psychologische problemen gaan ontwikkelen. Aan de hand van een overzichtstudie brengen de Australische onderzoekers in kaart welke psychologische problemen frequent voorkomen.

Eetstoornissen, angst en agressie

Topsporters ervaren vaker psychologische klachten dan recreatieve sporters. De onderzoekers trekken deze conclusie nadat ze in totaal 60 studies bij zowel individuele sporters als teamsporters hebben geanalyseerd. Eerder onderzoek toont aan dat tot ongeveer de helft van de topsporters last heeft van psychologische problemen.

Topsporters die voor hun sport veel met hun gewicht bezig zijn hebben, wellicht niet geheel verrassend, vaker last van eetstoornissen en een negatief zelfbeeld. Kunstschaatsers en roeiers blijken zich bijvoorbeeld vaak te dik te vinden en het is bekend dat judoka’s en wielrenners bijvoorbeeld overgeven om gewicht te verliezen. Zowel individuele topsporters als teamsporters leiden geregeld aan angstgevoelens, maar ook agressie komt bij hen geregeld voor. Angst uit zich bij topsporters vooral als faalangst voor een ondermaatse prestatie, terwijl agressie nogal eens tijdens wedstrijden voorkomt. Onbekend is echter of topsporters ook buiten het veld vaker agressief zijn.Topsporters ervaren ook geregeld stress. Zij ervaren deze stress onder andere door de druk die coaches hen oplegt of door het oplopen van blessures.

De onderzoekers vinden dat de kwaliteit van de geanalyseerde studies nogal wat te wensen overlaat. Dat komt volgens de onderzoekers doordat nauwkeurige beschrijvingen van het uitgevoerde onderzoek ontbreken. Dit weerhoudt de onderzoekers er niet van om te concluderen dat topsporters vatbaar zijn voor psychologische problemen. Zij vinden het bewijs dermate sterk dat psychologische klachten een ernstig probleem zijn in de topsport dat zij de sportwereld aanraden hier serieus aandacht aan te besteden.

Advies

Coaches moeten alert zijn op het feit dat menig topsporter rondloopt met psychologische problemen. Dat topsporters vaak last kunnen hebben van deze problemen bleek ook al uit een eerder samengevatte studie. Als een coach het idee heeft dat zijn of haar sporter rondloopt met psychologische klachten is het verstandig professionele hulp in te schakelen.

Bron

  1. Rice SM, Purcell R, De Silva S, Mawren D, McGorry PD, Parker AG (2016) The mental health of elite athletes: a narrative systematic review. Sports Med., In Press, DOI: 10.1007/s40279-016-0492-2
Dit artikel is ook getoond op Allesoversport.nl
Topsport
public, professional
samenvatting