TopsportTopics logo Alles over sport logo

Verschil in spiervermoeidheid tussen mannen en vrouwen

Bij vrouwen treedt tijdens inspanning bij een gelijke relatieve intensiteit later spiervermoeidheid op dan bij mannen. Dit is zowel het geval bij statische als bij langzaam uitgevoerde dynamische contracties. Bij snel uitgevoerde dynamische contracties raken mannen en vrouwen echter even snel vermoeid.

Uit een eerder verschenen literatuurstudie van de Amerikaanse onderzoekster Hunter blijkt dat bij vrouwen minder snel spiervermoeidheid optreedt dan bij mannen (zie hier). Dit is vooral het geval bij statische contracties waarbij geen beweging plaatsvindt. In de huidige literatuurstudie heeft Hunter ook de meest recente literatuur over spiervermoeidheid tijdens dynamische contracties beschreven. Dit zijn contracties waarbij spieren verkorten dan wel worden verlengd. Daarnaast geeft Hunter een betere onderbouwing waarom bij vrouwen bij een gelijke relatieve intensiteit van de inspanning later spiervermoeidheid optreedt dan bij mannen.

Uitvoeringssnelheid contractie

Of ook bij dynamische contracties eerder spiervermoeidheid optreedt bij mannen dan bij vrouwen blijkt afhankelijk te zijn van de uitvoeringssnelheid van de contractie. Bij snel uitgevoerde contracties treedt geen verschil in spiervermoeidheid op terwijl vrouwen bij langzaam uitgevoerde contracties minder snel vermoeid raken dan mannen. De oorzaak hiervoor zou gelegen zijn in de contractiele eigenschappen van de spieren en niet in de centrale aansturing. Ook de rust tussen de contracties lijkt van invloed te zijn op de spiervermoeidheid. Bij een langere rusttijd tussen de contracties neemt het verschil in spiervermoeidheid tussen mannen en vrouwen toe.

Verklaringen

De oorzaak voor de mindere spiervermoeidheid bij vrouwen tijdens statische contracties is gelegen in het feit dat mannen verhoudingsgewijs meer snelle spiervezels hebben dan vrouwen. Daarnaast hebben mannen over het algemeen een grotere spiermassa dan vrouwen. Ook stelt Hunter dat vrouwen mogelijk een betere spierdoorbloeding hebben. De factoren tezamen maken dat bij mannen tijdens inspanning mogelijk meer verzuring optreedt waardoor de spier minder goed gaat functioneren.

Tot slot

De literatuur die Hunter in deze studie bespreekt laat zien dat tijdens inspanning verschillen in spiervermoeidheid op kunnen treden tussen mannen en vrouwen. Dit blijkt mede afhankelijk te zijn van het soort contractie en de uitvoeringssnelheid daarvan. Doordat er relatief weinig onderzoek is uitgevoerd op dit gebied, al helemaal nauwelijks naar dynamische contracties, is er echter nog veel onduidelijk. Voor trainers is het in ieder geval belangrijk dat zij zich er bewust van zijn dat er verschillen kunnen zijn in spiervermoeidheid tussen mannen en vrouwen. Dit kan bijvoorbeeld van invloed zijn op het aantal uit te voeren herhalingen tijdens een krachttraining en de uitvoeringssnelheid daarvan.

Bron

  1. Hunter SK (2015) Sex differences in fatigability of dynamic contractions. Ex. Physiol., Epub ahead of print
Topsport
public, professional
samenvatting